FIRMA
OFERTA
DZIERŻAWA
OBSŁUGA i SERWIS
KONTAKT


Dzierżawa to najbardziej popularna forma posiadania urządzenia.

Spełniając oczekiwania proponujemy rozwiązania systemowe bez angażowania środków; czarno białe i kolorowe.

Oferujemy:

- urządzenie gotowe do pracy zgodnie z potrzebami,
- bezpłatna dostawa, uruchomienie, szkolenie,
- materiały eksploatacyjne,
- części zamienne,
- serwis,
- dowolny okres dzierżawy,
- wymianę urządzenia na wyższej klasy,
- urządzenie zastępcze w przypadku awarii wymagającej naprawy warsztatowej,
- czynsz od 150 zł netto,
- minimalna opłata za kopie od 2 groszy,
- po 3 latach wymiana urządzenia na tej samej klasy lub wyższej,
- pełna kontrola kosztów.UMOWA PEŁNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ

Jest to użytkowanie urządzenia będącego własnością Klienta. Istotą jej jest zapewnienie ciągłości pracy. Obejmuje ona bezpłatne:

- dostawy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
- obsługi serwisowe co dwa miesiące,
- ustalenie limitów wydruków,
- kontrolę kosztów,
- w razie potrzeby zapewnia urządzenie zastępcze.

Rozliczenie Pełnej Umowy Serwisowej następuje raz w miesiącu w oparciu o wykonane wydruki i stawkę ustaloną w przedmiocie umowy.

Top